Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Výstaviště Lysá nad Labem a Nakladatelství Kaplanka Nymburk vyhlašují u příležitosti čtrnáctého ročníku Polabského knižníhoveletrhu 2017 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Čertovská pohádka.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.

Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.

Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

V kategorii próza musí mít práce maximálně dvě normostrany (cca 3 500 znaků).

V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: jan.rehounek@seznam.cz, případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.
Upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.

Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu "záhlaví") uvedené
jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).

Nepoužívejte název tématu "Pohádka" jako název své práce, aby bylo možné díla jednotlivých autorů rozlišovat.

Posílaný soubor (word) nazvěte svým příjmením a věkovou kategorií, případně za příjmení doplněným pořadovým číslem práce (např. Nováková 1 do 15, Nováková 2 do 15 ... Král nad 18...
Polívková 1 do 18, Polívková 2 do 18).

Uzávěrka je stanovena na 1. říjen 2017.

Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení, které se odehraje v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin na výstavišti v rámci čertovského hemžení, a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Nedostaví-li se autoři na vyhlašování, obdrží poštou pouze diplom. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické
podobě uveřejněn na www.vll.cz.