Činěves barokní

Činěves barokní

 

V letošním roce to je tři sta let, co v obci Činěves na Poděbradsku stojí katolická fara, která spolu s hospodářskými budovami tvoří velmi zajímavý komplex, jenž je významnou barokní památkou. Obec Činěves farní komplex odkoupila od římskokatolické církve a spolu s Nadačním fondem Františka Lukeše se pustily do nelehkého úkolu jeho rekonstrukce. Cílem je využít faru v co nejkratším časovém horizontu ke společenským a kulturně - vzdělávacím účelům a v přilehlém špýcharu vybudovat muzejní expozici rybnikářství, které má na Poděbradsku ještě starší historii nežli v Jižních Čechách.

Ke třísetletému výročí postavení fary vydalo Nakladatelství Kaplanka Nymburk, péčí Obce Činěves,   publikaci Činěves barokní, na níž se podíleli tři autoři.

František Sýkora, předseda představenstva Nadačního fondu Františka Lukeše, napsal úvodní slovo, v němž zmiňuje zásadní historické mezníky obce.

Mgr. Michaela Zemková a ing. Jan Žižka, renomovaní památkoví odborníci, se zaměřili na objekt barokní fary a jejího hospodářského zázemí. I když k této nemovitosti existuje poměrně málo archivních dokumentů, podařilo se jim sepsat zasvěcenou studii jak k vlastní farní budově, tak k architektonicky hodnotnému objektu špýcharu. Nedostatek informací z historických pramenů nahradili pečlivým vyhodnocením mimořádně dobře zachovalé situace a plánů stavebních úprav fary v 19. století.

Historik PhDr. Tomáš Hladík, specialista na  barokní období, připravil odborné pojednání o barokním kostele sv. Václava v Činěvsi, jehož stavba byla dokončena v roce 1732, jeho architektuře  a vnitřní výzdobě, definuje charakter stavby, uvádí historické prameny a formuluje z toho vyplývající odborné posudky. Místní realita je vysvětlována i souvislostmi s tehdejším stavebnictvím a uměleckým řemeslem celonárodního významu.

Všechny tři texty jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou a poznámkovým aparátem.