Jan Řehounek: Dějiny kostela sv. Jiljí v Nymburce "jak kameny o nich mluví"

Jan Řehounek: Dějiny kostela sv. Jiljí v Nymburce "jak kameny o nich mluví"

Publikace popisuje historii významné památky gotického stavitelství, v druhé části provází návštěvníka chrámem a hovoří o jednotlivých součástech mobiliáře a umělecké výzdoby.

 

O založení nymburského kostela sv. Jiljí, dříve, až do třicetileté války, sv. Mikuláše, nejsou žádné písemné prameny. Je ale zřejmé, že byl založen zároveň s městem, tedy někdy po polovině třináctého století, a budován za vlády Přemysla Otakara II. (1253 – 1278) a jeho syna Václava II. (1278 – 1305). Kostel je, stejně jako i ostatní významné veřejné stavby z počátku existence města, vystavěn z režných pálených cihel, pouze na  jeho základy, některé stavební články, ostění, portály a zdobné prvky a pak  na „bílou“ věž, byl použit tesaný pískovec.

Donedávna nebyla někdejší podoba kostela sv. Jiljí v Nymburce známa, neboť chybělo jakékoliv jeho zpodobnění. Před několika lety zveřejnila německá badatelka Angelika Marschová album vedut s padesáti barevnými perokresbami (pořízenými mezi říjnem  1536 a dubnem 1537) z fondů univerzitní knihovny ve Würzburgu, mezi nimiž je rovněž obrázek Nymburka. Krajina kolem města sice vypadá nevěrohodně, pokud si ale odmyslíme vysoké hory v pozadí, je patrné, že jde o Nymburk a že tedy kostel sv. Mikuláše měl přibližně tuto podobu.