Děti ze Strak hrály pohádky ze Svatojiřského lesa

Děti ze Strak hrály pohádky ze Svatojiřského lesa

 

Děti ze Základní školy ve Strakách si připravily dvě drobné dramatizace podle knížky Jana Řehounka S pohádkami do Svatojiřského lesa.

Líbily se jak spolužákům a menším kolegům z mateřské školy, tak autorovi.

Z pohádky Do Vece po vodě za vodníkem.

Z pohádky Do Jizbic za zázračnám zlatým kapradím.