Jak kněžna Líba pro Přemka poslala

Jak kněžna Líba pro Přemka poslala

Komedie na motivy Starých pověstí českých - o kněžně Libuši.

Bylo nastudováno pro program Staročeského posvícení - září 1989 - Kočovným divadlem Vrtník (divadelní soubor Hálek).