Návrat Elišky Přemyslovny

Návrat Elišky Přemyslovny

Divadelní hra Návrat Elišky Přemyslovny

V sobotu 29. května 2010 se konala Na Přístavě a v Parku Pod Hradbami historická městská slavnost, připomínající 700. výročí příjezdu Elišky Přemyslovny do královského města Nymburka 28. 5. 1310. Historickou scénu napsal Jan Řehounek, režie se ujal MgA. Adolf Toman, který do ní zapojil nymburské ochotníky z Divadelního spolku Hálek, hudební skupinu Isara a společnost šermířů Burdýři. Zázemí celé akce zajišťovalo Městské kulturní středisko Nymburk. Stovky diváků a krásné počasí vytvořilo nádhernou atmosféru, podtrženou monumentální kulisou středověkých hradeb.
Při této příležitosti byly také uvedeny na trh nové pamětní medaile, připomínající uvedené 700. výročí. Medaile, vyražené v různých kovech, včetně limitované číslované edice ve stříbře a v etuji s certifikátem, lze zakoupit v městském infocentru na Náměstí Přemyslovců.

 

 

Vstupní proslov herolda:

 

V královském městě Nymburce,

uprostřed polabského kraje,

odehrává se příběh,

v němž láska hlavní roli hraje.

 

Bylo to tenkrát,

co král Jindřich vlád,

vlád špatně, nutno přiznat,

a neměl ho lid český rád.

 

On neměl zas rád český lid.

Co je to potom za krále?

Tak jeho vláda vrtkavá,

měla už dávno namále.

 

K Elišce, kněžně svojí,

s důvěrou obraceli se lidé,

že za ní coby ženich

nový a dobrý král přijde.

 

V Nymburce zatím se schyluje

k zákeřné vraždě krvavé,

za niž se nevinný člověk

málem na šibenici dostane.

 

Však žádné jídlo nejí se,

jak horké uvařeno jest,

tak skutečnému vrahovi

nevyjde jeho podlá lest.

 

Nuž, dejte, lidé, pozor dobrý,

jak odvíjet se bude příběh napínavý,

v němž snoubit bude se

nemravnost i dobré mravy.

 

Vejděme nyní branou městskou

na rynek starodávný,

kde právě nyní  zahájen je

nymburský jarmark slavný.