Nominace na Cenu Ď

Nominace na Cenu Ď

Honza Mandelík a město Nymburk v nominaci na Cenu Ď 2016:

Jan Řehounek je člověkem, který nečeká na poděkování, ač by si ho zasloužil. Proto se po právu domnívám, že právě on je dobrým kandidátem na udělení Ceny Ď. Znám Jana Řehounka již třicet let, a ač v posledních deseti letech žiji v Berlíně, spolupracuji s ním na dálku pomocí internetu jako porotce literární soutěže pro seniory, sleduji jeho dílo i celkovou činnost.
V profesním životě vystřídal řadu povolání, která nikdy nebral jen jako nutné zlo pro uživení rodiny. Každou svoji profesi, ať to byl dělník v továrně, pracovník v kultuře (technik, odborný pracovník pro zájmovou činnost, zástupce ředitele), novinář (redaktor, šéfredaktor, vydavatel) či manažer výstav, vykonával se stoprocentním nasazením. V posledním působišti na výstavišti v Lysé nad Labem založil jako manažer výstav Polabský knižní veletrh, který pozvedl na vysokou úroveň a spolupracuje na jeho pořádání i po odchodu do důchodu. Mimo jiné organizuje literární
soutěž, jež má velmi dobré renomé. Spolupracuje rovněž na výstavě Regiony České republiky - organizuje odborné setkávání kronikářů obcí a měst. Kromě toho se vždy angažoval ve veřejném a kulturním životě, což v posledních letech, od jeho odchodu do důchodu, platí dvojnásob. 
Jako fotograf uspořádal tři desítky výstav, sbíral historické fotografie Nymburka, z nichž rovněž uspořádal řadu výstav a posléze celou svoji sbírku tří tisíc snímků věnoval muzeu.

Zakládal Společnost přátel starého Nymburka, vydává občasník Kaplanka, přednáší o historii svého města pro děti i dospělé, podílel se na vydání celé řady historických a turistických brožurek. 
Zakládal Klub čtenářů Bohumila Hrabala, je jeho předsedou, vydává jeho zpravodaj Nymburský pábitel, pořádá přednášky o tomto spisovateli, vymyslel a spolupořádá Hrabalovo Kersko, inicioval vznik turistické stezky Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. 
Dvacet let je spoluorganizátorem a dramaturgem přehlídky mateřských škol Mateřinka. 
Je obětavým spoluorganizátorem soutěže Šikovné ruce našich seniorů a technickým garantem výstavy z této soutěže.  V rámci této soutěže je hlavním organizátorem a porotcem literární soutěže pro seniory.

Je velmi plodným spisovatelem. Napsal a ve většině sám vydal víc jak tři desítky knížek, hlavně literatury faktu, především věnovaných Nymburku a regionu středního Polabí. Knihy pak, ve snaze zpřístupnit je co nejširšímu okruhu čtenářů, prodává za mimořádně nízké ceny - lze pochybovat, že by na jejich vydávání vydělával. Chodí na literární besedy do škol a do klubů
důchodců. Řada jeho knih získala prestižní ceny. 
Je rovněž autorem divadelních her, které dává amatérským divadelním souborům k dispozici bez nároku na honorář, uvedení některých i sám režíroval. Aktivně působí v Obci spisovatelů, Spolku českých bibliofilů a Klubu autorů literatury faktu. 
V neposlední řadě je stále aktivním novinářem, publikuje v novinách, časopisech, rozhlasu. A pokud se nepletu, je rovněž členem redakční rady Nymburského zpravodaje.
Zcela určitě tento výčet není konečný, a to není řeč o tom, že je vzorným manželem, otcem a dědečkem.

Jsem přesvědčen, že činnosti Jana Řehounka by stačily na několik průměrných životů, ne jenom na ten jeho. Z takového objemu odevzdané práce by většina lidí byla přepracovaná a hroutila se, ale on se jen stále usmívá a šíří kolem sebe dobrou náladu.