Nymburk literární

Nymburk literární

 

Nakladatelství
Dauphin Daniela Podhradského ve spolupráci s nakladatelstvím Kaplanka vydalo knihu Nymburk literární.

Jejím autorem je nymburský spisovatel a regionální historik Jan Řehounek.

Pustil se do nelehkého úkolu zmapovat literární historii svého města. Když začínal s bádáním, ani ve snu ho nenapadlo, k jak překvapivým výsledkům se
dopracuje, neboť na počátku vůbec nepředpokládal, že by mohla být tak bohatá, košatá a ozdobená tolika slavnými i méně známými literárními jmény.

V první části knihy se věnuje tématu "Nymburk ve starší české literatuře". Nachází zmínky o městě ve středověkých kronikách, představuje místní humanistické básníky a spisovatele (např. Prokopa Lupáče z Hlaváčova, Václava Dasypodia, Edelberta Nymburského...) - napočítal jich 42, připomíná lidovou
slovesnost a přes období národního probuzení se dopracuje až k literárnímu životu ve městě v první polovině 20. století.

V druhé části nazvané "Ulicemi města za literáty" prochází městem, zastavuje se před domy, v nichž žili místní spisovatelé, básníci a publicisté (rodáci či zde
působící), které představuje osobními medailonky, literárními perličkami i ukázkami z jejich děl. Celkem jich bylo 74, např. Jan z Wojkowicz, Otakar Theer, Božena Němcová, Ferdinand Schulz, František Rachlík, Bohumil Hrabal, Pavel Juráček, Miloš Hoznauer..., dalších 35 jmenuje ve stručnějším přehledu. Zastávkami, které doplňují celkový literární obraz města, jsou místní tiskárny, knihovna, divadlo, muzeum, nakladatelství...

V poslední části s názvem "I současný Nymburk literárně žije" nejprve představí nynější literární a kulturní aktivity a posléze uvede 27 literárních autorů
narozených po roce 1945, např. Jaroslava Kmentu, Jiřího Tepera, Zdeňka Hazdru, Pavlu Louckou, Michala Plavce, Ivanu Šmejdovou, Pavla Zdražila...

Ač se jedná o publikaci věnovanou výhradně Nymburku, jde o zcela výjimečné dílo, které svým obsahem přesahuje i do národního kontextu.

 

Jmenovitý seznam autorů obsažených v knize:

1.  část:

Přibík Pulkava z Radenína, opat Ota, Petr Žitavský, Václav Hájek z Libočan, Tomáš Mitis z Limuz, Prokop Lupáč z Hlaváčova, Václav Dasypodius, Václav Řípa Stankovský, Jan Moutvička, Karel Worel, Trojanus Nigellus z Oskořína, Edelbert Nymburský, Matouš Hauser, Ondřej Kramolín, Andreas Theobaeus, František Jan Vavák, Josef Dlabač, Jan Šámal, Vojtěch Antonín Hnojek, Josef Kajetán Tyl, Božena Němcová, Barbora Vohánková-Hoblová, flašinetář Štěpánek, Anna Emilie Štěpánková.

2. část:

Jan Seidel, Otakar Rykr, Jiří Brabenec, Valdemar Vyleťal, Antonín Filippi, Vlastimil Zakouřil, Viktor Boháč, Zdeněk Culka, Libor Pátý, Bohumil Novák, Josef
Šilhart, Josef Reischig, Václav Novák, Stanislav Kaufman, Josef Veverka, Pavel Valíček, Svatopluk Šebek, Vratislav Effenberger, Ladislav Kutík,
Božena Němcová, Jiří Škobis, Ferdinand Schulz, Václav Kořínek, Jan Dlabač, Jan Vondráček, František Ladislav Vorlíček, Karel Vognar, Josef Jaromír Lauschmann, Jan Lauschmann, František Rachlík, Karel Ruml, Bohumil Hrabal, Pavel Benák, František Najbrt, Miloš Hoznauer, Zdeněk Urbánek, Gustav Červinka, Josef Hudeček, Jan Jelínek, Josef Merkl, Oskar Leo Krause, František Kulhánek, Jiří Kulhánek, Karel Polman, Adolf Toman, Miroslav Macháček, Otakar Krouský, Otakar Theer, Barbora Hoblová, Pavel Juráček, František Effenberger, Antonín Jan Zimmler, Emil Zimmler,
Antonín Frýdl, Karel Marysko, Josef Daniel Beneš, Jan Baptista Nebeský, Jan z Wojkowicz, František Hrnčíř, Vilém Bufka, Helena Kohoutová, Karel Říha, Ladislav Ptáček, Otakar Husák, Vladimír Ruml, Jan Paulů, Josef Krejčík. Čeněk Václav Bendl, Karel Vladislav Havránek, Karel Škába, Josef Tachecí, Hanuš Sedáček, Rudolf Bechyně, František Unger, Oskar Emil Batěk, Jan Slabý-Sámo, Arnošt Mládek, František Forst, František Baťha, Josef Poul, Jarmila Psotníčková, Josef Pýcha, Bohuslav Sedlatý, Emil Hrabánek, Václav Šesták, Vladimír Potměšil, Josef Rudolf Beneš, Oskar Daniel Batěk, František Fišer, Pavel Režný, Miloslav Svoboda, Jan Harazim, František Kaprálek, Karel Hron, Karla Motyková, Josef Fábin, Vladimír Pokorný, Miloslav Endler, Zdeněk Kopecký, Jiří Medřický, Pavel Šebesta, Hedvika Sedláčková.

3.  část:

Jiří Černý, Marek Ďurčanský, Pavel Fojtík, Jiří Hájek, Kateřina Hamrová, Michaela Havelková, Zdeněk Hazdra, Eva Hrubá, Václav Hrubý, Věra Klontza-Jaková, Jaroslav Kmenta, Pavla Loucká, Aleš Misař, Vladimír Mucha, Michal Plavec, Blanka Rozkošná, Jan Řehounek, Jiří Řehounek, Bohuslav Sýkora, Ivana Šmejdová, Miroslav Špaček, Vít Špinka, Radana Rovena Štěpánková, Jiří Teper, Rajka Tognerová, Lukáš Trejbal, Pavel Zdražil.

(tučně vyznačená jména patří žijícím autorům)

 

 

Ohlasy:

Lukáš Trejbal, básník: Opravdu velká gratulace za knížku Nymburk literární.  Je krásná, poctivá, objevuji stále nové souvislosti, poznatky. Například text o Karlu Maryskovi a uvedená píseň Nymburečku krásný. Nikde jsem ji na netu nenašel, neznáš její notový, akordový zápis? Zkouším ji hrát a zpívat s kytarou jen po svém:) Potěšila i zmínka o básnících ulice - Nanynka atd.

Pavel Zdražil, básník: Honzo, zdravím z lesa. Čtu si v Nymburce literárním a chci Ti poděkovat - poutavé, čtivé a osobité.

 

Kniha byla oceněna Cenou Miroslava Ivanova 2017 za literaturu faktu.