Nymburský deník 13. listopadu 2015

Nymburský deník 13. listopadu 2015

Nymburk - Cenu Petra Jilemnického získal spisovatel Jan Řehounek z Nymburka

Podobně jako 
v minulých letech došlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR k setkání nazvanému Výroční pocta literatuře faktu. Při této slavnostní příležitosti byly v úterý 10. listopadu uděleny prestižní literární Ceny Petra Jilemnického. K oceněným osobnostem patřil i známý nymburský spisovatel a publicista Jan Řehounek. Odborná porota totiž vybrala jeho monografii o dekadentním básníkovi Janu z Wojkowicz.

Máte radost, že vaše tvorba byla oceněna?

Ocenění práce vždycky potěší. U knihy "Rytíř smutné postavy - básník Jan z Wojkowicz" obzvláště, protože jsem k jejímu napsání musel vyvinout veliké úsilí. V literárním archivu Památníku národního písemnictví jsem prohlédl desítky krabic 
s básníkovou pozůstalostí a prostudoval obrovské množství písemného materiálu. To samo o sobě je u literatury faktu normální, ovšem Jan 
z Wojkovicz byl dysgrafik, jeho písemnosti jsou k nepřečtení. Mnohdy jsem luštil písmenko po písmenku, abych se dobral výsledku.

Můžete přiblížit slavnost v Senátu?

Nádherné historické prostory Valdštejnského paláce, přesněji řečeno Zaháňský salónek, vytvářejí pro takovouto událost zcela mimořádnou atmosféru. Byl to krásný zážitek. Patrony této akce se stali místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a senátor Petr Šilar.

Co pro vás zmíněné ocenění znamená?

Utvrzuje mne to v přesvědčení, že moje badatelská a publikační práce má smysl.

Máte představu proč porota vybrala právě
vaši publikaci?

To je spíše otázka pro členy poroty. Já sám za sebe se domnívám, že jde o mimořádné téma, které jsem se snažil zodpovědně zpracovat. Před časem napsal Jiří Flajšman 
z Institutu pro studium literatury v recenzi, že moje práce svědčí o značném zaujetí, zejména z perspektivy Wojkowicze - Nymburčana, což je velmi výstižné.

Kde lze oceněnou knížku zakoupit?

Kniha je téměř vyprodaná, ale pár výtisků je ještě k dostání v TIC na nymburském náměstí.

Cena nese jméno Petra Jilemnického. Proč se v souvislosti s literaturou faktu objevuje právě tato osobnost?

Petr Jilemnický byl rodák z Letohradu. I když se mu občas nekriticky dostává přívlastku "komunistický spisovatel", jedná se především o vynikajícího autora literatury faktu. Jeho rodné město Letohrad se pyšní titulem "Město literatury faktu" 
a každoročně uděluje Ceny Petra Jilemnického.

Ocenění měl převzít i další občan Nymburka. Můžete říci kdo a díky čemu?

Jedná se o Ivana Ulrycha, ten ale cenu nepřevzal. Cenu získala kniha Přemysla Veverky "Láska a smrt na potoce Ležák", kterou Ivan Ulrych vydal ve svém nakladatelství Vega-L. Takže byl vlastně oceněn zprostředkovaně - bez něj by nespatřila světlo světa.

Ale toto ocenění nebylo v oboru literatury faktu vaše první...

Za knihu "Osudové okamžiky - sto let vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá" a za "Nymburk - královské město 
v červených hradbách" jsem dostal hlavní Regionální Ceny Miroslava Ivanova (2008 a 2013). Na Polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem obdržela kniha "Nymburk - královské město v červených hradbách" Cenu Města Lysá nad Labem za historickou literaturu (2012) a kniha "...aby nás Pán Bůh zachovati ráčil..." v letošním roce Cenu Zlatého pruhu Polabí. Se spoluautory Jiřím Černým a Pavlem Fojtíkem jsme dostali Čestné uznání v Ceně Miroslava Ivanova 2015 za knihu "Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce".

Na čem pracujete v současné době, případně na jaký titul se mohou čtenáři z Nymburka a okolí těšit?

V krátké době vyjde volné pokračování "pamětních desek" - "Sakrální a votivní drobné stavby, sochy a křížky v Nymburce", pokřtěna bude 28. listopadu v městské knihovně. V současné době dokončuji velkou knihu "Nymburk literární", která by měla vyjít v rámci Roku literatury v Nymburce 2016. Ten je pořádán u příležitosti 120. výročí založení nymburské knihovny a k jeho zahájení dojde právě v sobotu 28. listopadu.

A zrovna tam budou mít čtenáři možnost sejít se s vámi. Dostanou ještě další příležitost?

Rád svoje čtenáře potkávám, proto se zúčastňuji besed a autogramiád. Ve čtvrtek 10. prosince budu mít předvánoční autogramiádu
 v Turistickém informačním centru na nymburském náměstí, a to od 14.30 do 16.30. Zájemci si tam mohou zakoupit všechny moje dosud nevyprodané knihy.

MILAN ČEJKA