Nymburský pábitel č. 47 - mimořádné vydání

Nymburský pábitel č. 47 - mimořádné vydání

U příležitosti Polabského knižního veletrhu 2013 v Lysé nad Labem byla vyhlášena literární soutěž inspirovaná nadcházejícím stoletým výročím spisovatele Bohumila Hrabala, její ústřední  téma bylo: 100 let Bohumila Hrabala.

Soutěž byla vyhlášena ve dvou věkových kategoriích: pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let. Vyhlášené téma v oblasti prózy bylo možné ztvárnit do libovolného literárního útvaru. Poezie nebyla omezena. Próza a poezie byly hodnoceny jako samostatné kategorie.

Do soutěže bylo zasláno 27 prací od 22 autorů, z toho 3 v kategorii do 18 let, 10 prací bylo v oboru poezie, 17 v oboru próza. Dvě autorky nectily téma a byly vyřazeny.

Bez ohledu na vyhodnocení byly všechny soutěžní práce zařazeny do tohoto mimořádného vydání zpravodaje Klubu čtenářů Bohumila Hrabala Nymburský pábitel (č. 47).