O vydání knihy Ztracená ulička

Znovuobjevená Ztracená ulička

StředoČech.net - 25. září 2016

V polabském Nymburku letos slaví 120. výročí založení veřejné knihovny Rokem literatury v Nymburce. Uspořádali už řadu pěkných akcí, literárních besed, veřejných čtení, a to i pro děti, vyhlásili literární soutěž, cestující veřejnosti nabídli na nádraží knihovničku Kniha do vlaku…Kromě samotné knihovny se do projektu zapojily i další subjekty, místní divadelníci například nastudovali Troškovo Slunce, seno…Nakladatelství Kaplanka Nymburk nyní vydala mimořádnou knihu, která se k Nymburku váže autorem i obsahem, ale provedením má i mezinárodní přesah.

Ztracená ulička obálka

Kniha Bohumila Hrabala, kterou nakladatelství vydává ve dvojjazyčném česko-německém vydání, se jmenuje Ztracená ulička – Das verlorene Gässchen.

Editor knihy a vydavatel Jan Řehounek, mimo jiné předseda Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, jenž je součástí nymburské knihovny, přibližuje motivy tohoto ojedinělého literárního počinu: „Rozsáhlé dílo Bohumila Hrabala vyšlo, především díky Sussane Rothové, téměř celé i v překladu do němčiny. Jedním ze dvou jeho děl do němčiny nepřeložených zůstávala vedle „Poupat“ raná sbírka básní „Ztracená ulička“. Ujala se toho rakouská bohemistka a básnířka Maria Hammerich-Maier, působící v německém vysílání Českého rozhlasu v Praze. Básně přeložila a skvěle přebásnila.“ Je třeba dodat, že k vydání sbírky se finančně připojil Česko-německý fond budoucnosti.

V knize je použita reprodukce kartáčového obtahu části Ztracené uličky ze sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Tou editor připomíná, že Bohumil Hrabal hodlal v roce 1948 tuto sbírku svých raných veršů vydat vlastním nákladem, leč únorem 1948 a následným znárodněním tiskáren včetně té nymburské mu to bylo znemožněno. Poprvé pak tato kniha vyšla až v roce 1991 v nakladatelství Melantrich, nyní tedy vychází, kromě vydání v sebraných spisech, samostatně podruhé.

Za zmínku určitě stojí i to, že na podzimní měsíce se chystá vydání velké publikace Nymburk literární. K vydání ho připravuje Daniel Podhradský – nakladatelství Dauphin Slavonice, a autorem je výše zmíněný Jan Řehounek. V knize mapuje literární život v celé historii nevelkého města Nymburka, v níž se mu podařilo najít a představit víc jak sto padesát literárních autorů.