Jan Řehounek: Osudové okamžiky - sto let vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá

Jan Řehounek: Osudové okamžiky - sto let vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá

Kniha Osudové okamžiky pojednává o stoleté historii vojenského prostoru, který vznikl na území původní vesnice Mladá v roce 1904 a postupně se v něm vystřídala vojska rakousko - uherská, československá, německá, opět československá, sovětská.

 

Ukázka z úvodní kapitoly:

Pro rakousko - uherskou armádu, po vojenských neúspěších v prusko - rakouské válce, z nichž největším fiaskem byla prohraná bitva u Hradce Králové v roce 1866, kde narazila na lépe vyzbrojenou a vycvičenou pruskou armádu, byla prvořadým úkolem modernizace, a to jak techniky a zbraní, tak ve výcviku vojsk. Po tomto závěru ale dospěli odpovědní armádní činitelé ke zjištění, že armáda nemá vhodné cvičiště, na němž by bylo možné simulovat válečné situace odpovídající začátku dvacátého století.

Armáda hledala usilovně vhodné prostory. Rekognoskována byla území u Litomyšle, Libochovic, Kopidlna, Tuřic a u Stratova. Na dobu určitou si armáda pro výcvik dělostřelectva pronajala pozemky u Týnce nad Labem, u Bukovan a Katusic a severně od Stráže pod Ralskem. Střelby se musely ale konat pouze v době po žních, aby náhrady za způsobené škody nebyly vysoké.

Mezi několika vytipovanými územími pro stabilní moderní cvičiště se vedle Bílých Poličan, kde erár po čtyřletém usilovném jednání narazil na neřešitelné majetkoprávní otázky a nedostatky pro účely cvičení dělostřelectva (velikost území byla vhodná pro cvičení v síle jedné roty či praporu, ale nikoliv již pluku), se pozornost obrátila především na území východně od Nových Benátek. Jeho majitel Leopold Thun z Hohensteinu se totiž velice zadlužil a jeho majetek propadl K. und K. Privilligriete Österreichisches Länderbank. Banka

věděla o snahách eráru a bezpochyby si nechala zpracovat znalecké posudky na toto území, aby jej posléze nabídla ministerstvu války. První kontakt k této transakci se uskutečnil již 8. března 1901, a to písemnou nabídkou generálního ředitele spořitelny Franzem Ritterem von Teunerem.

 

Kniha Osudové okamžiky získala hlavní regionální Cenu Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu v roce 2008.

 

Vážený pane Řehounek,

Předem prosím odpuištění za moje chýby v češtině.

Docela náhodou jsem našel informace o Vaši knízce Osudové okamžiky - sto let vojenského výcvikovího prostoru Milovice-Mlada. Hledal jsem informace o rodiště mého otce, Frantíšek Verner (1902-1980). Tatínek se narodíl ve vesnice Mladá a výrostel ve Vrutici. V roce 1921, po vyučení jako kovař, přijel do Ameriky pomoci strýčkovi znovu postavit farmu která vyhořela ve velikím lesním požaru. Pred smrti nahral vzpomínky jeho dětství ve Vrutici které jsem přeložil do angličiny a vydal jako malou knižku.

Vykldám to Vám vše ať mužte si představit proč mne tolik záleži najit kopii Vašé knížy. Doufám že budete ohoten mne pomoci k tomu cílu nebo alespoň poradit kde mám hledat dale. Děkují predem a tešim se na Vaši odpověd.

Srdečně zdraví, Jaroslav J Verner, Berthesda, USA