Jan Řehounek: Pravda pravďoucí - pohádky ze středního Polabí

Jan Řehounek: Pravda pravďoucí - pohádky ze středního Polabí

Třiadvacet pohádek se odehrává na konkrétních místech ve středním Polabí – v Nymburce, Lysé nad Labem, Milovicích, Křinci, Sadské, Dobšicích, Mcelích, Městci Králové, Přerově nad Labem, Loučeni, Krchlebech, Kostomlatech... Vystupují v nich nejen lidé, ale i bytosti nadpřirozené.

Knížka vznikla ze spolupráce s mateřskou školou Adélka v Nymburce, jejíž děti namalovaly ilustrace a paní ředitelka napsala metodický list, jak mohou rodiče a paní učitelky knížku využívat k rozvoji dětského čtenářství a seznámení dětí s místy, kde žijí.

Pro čtenáře jsou rovněž připravena bílá políčka pro jejich vlastní ilustrace, proto má kniha nadtitul „Jediná pohádková knížka, do které mohou děti malovat“.