Jan Řehounek: S pohádkami do Svatojiřského lesa

Jan Řehounek: S pohádkami do Svatojiřského lesa

Knížečka S pohádkami do Svatojiřského lesa vznikla jako součást širšího projektu na podporu turistického ruchu. Navazuje na projekt pro dospělé – Šlápněte do pedálů.  Formou pohádkových příběhů zve děti a jejich rodiče do jednotlivých obcí regionu a nabízí jim interaktivní účast ve hře s hledáním písmenek pro sestavení tajenky. Knížka vyšla v obrovském nákladu devíti tisíc výtisků.

 

Byl to šťastný nápad, spojit hru s poznáním domova. Učitel národů Komenský by měl z Vás potěšení. Vždyť spojit dětskou hravost a soutěživost s poznáváním domova a ukazovat, co pěkného a pamětihodného máme u nás, je i náplň prázdninových dní a motiv, kudy se dát a vidět, co tam pro svůj domov otcové a dědové pro nás vytvořili. A taky je to služba mateřskému jazyku, umět si povyprávět.

S přáním, aby se i sova zahnízdila v dalších pokoleních ve Svatojiřském lese

Marie Kubátová

 

Křest knížky na výstavišti v Lysé nad Labem

Křest knížky ve Všejanech za přítomnosti císaře pána a  tetky Lízi.