Jan Řehounek: Šlápněte do pedálů - na kole do Svatojiřského lesa

Jan Řehounek: Šlápněte do pedálů - na kole do Svatojiřského lesa

V roce 2006 vydalo nakladatelství Kaplanka publikaci Šlápněte do pedálů – na kole do Svatojiřského lesa. Její náklad 2 500 ks byl velmi rychle rozebrán a svazek obcí Region Taxis Bohemia volal po reedici. Vzhledem k tomu, že se v průběhu času obce sdružené ve svazku změnily, byla připravena nová přepracovaná verze a publikace vydaná v druhém přepracovaném vydání.

Každá dvoustrana publikace je pozvánkou na cyklovýlet do jedné obce (formou příběhu - historie obce, pamětihodnosti, zajímavosti, kontakty) doplněnou barevnými fotografiemi. Celkem dvacet pět obcí v území na pomezí Nymburska, Mladoboleslavska a Jičínska, které se nazývá Svatojiřský les. Doplněno úvodním slovem, turistickou charakteristikou, mapou a ilustracemi Inky Delevové.