Vzpomínání na Hrabala při Setkání třetího věku v Karlíně 29. dubna 2014

Vzpomínání na Hrabala při Setkání třetího věku v Karlíně 29. dubna 2014

V rámci přednáškového cyklu Setkání třetího věku Městské části Praha 8 se v úterý 29. dubna 2014 uskutečnilo v zasedací síni NO CČSH v Praze - Karlíně Vzpomínání na Bohumila Hrabala. 

Spisovatel Jan Řehounek, předseda Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, pohovořil o životě a díle "největšího z pábitelů", zavzpomínal na svá setkání s ním, vyprávěl o autentických předlohách literárních postav Postřižin, Krasosmutnění a Harlekýnových miliónů, osvětlil, proč Bohumil Hrabal dal Nymburku přívlastek "městečko, kde se zastavil čas".

Jan Řehounek a ing. Petr Bambas, vedoucí odboru kultury  Úřadu Městské části Praha 8