Web Obce spisovatelů

Web Obce spisovatelů

Jan Řehounek: …aby nás Pán Bůh zachovati ráčil…

07.07.2015 18:32

Nakladatelství Kaplanka Nymburk vydává novou knihu Jana Řehounka ... ABY NÁS PÁN BŮH ZACHOVATI RÁČIL... Tato publikace pojednává o lidových svátcích, oslavách a obyčejích v regionu středního Polabí (Hromnice, masopust, Velikonoce, čarodějnice, máje, posvícení, advent, Vánoce). Texty popisující období kolem jednotlivých svátků jsou doplněné vzpomínkami pamětníků, říkankami, texty písní a koledami.

Autor, jako regionální novinář se zájmem o národopis, vychází ze svých kontaktů s významnými folkloristy Josefem Horákem a Svatoplukem Šebkem, ze spolupráce s folklorním souborem Šáteček, svých vlastních letitých sběrů v terénu, obecních kronik a samozřejmě z dostupné regionální literatury. V roce 1999 vydal brožurku Lidové Vánoce v Polabí, jež se tehdy setkala s velmi příznivým ohlasem. Nyní tedy čtenářům nabízí daleko širší pohled na historii svého kraje.