zabývá se regionální literaturou

zabývá se regionální literaturou

Vydáváme knihy, brožurky, pohlednice.

Redakčně zpracováváme knihy, časopisy, noviny, letáky a další tiskoviny.

Zajišťujeme předtiskovou přípravu a tisk.

Pořídíme fotografie v tiskové kvalitě.

Zajistíme ilustrátory.

Pořádáme literární besedy pro děti i dospělé.