Jan Řehounek: Zanechali tady stopu

Jan Řehounek: Zanechali tady stopu

Zanechali tady stopu - osobnosti Regionu Taxis Bohemia

Autor využil svých hlubokých znalostí regionu,  získaných svým dlouholetým zájmem o regionální historii a desetiletou novinářskou prací v okresních novinách, a soustředil skutečně rozsáhlý soubor informací o osobnostech, které v regionu mezi Úmyslovicemi, Všejany, Loučení a Rožďalovicemi zanechali, někdy nepatrnou, jindy velmi zřetelnou stopu. Medailonky osobností pak zařadil podle jejich příslušnosti do kapitol uvedených fotografií a stručným historickým exkursem jednotlivých obcí.

Zanechali tady stopu je knihou tzv. regionální. Zcela jistě v ní ale najdou zajímavé informace i čtenáři z jiných částí republiky, neboť řada popisovaných osobností dosahuje mezinárodního (František Čáp, Bedřich Smetana, Bedřich Feuerstein, Narcis Podsedníček...) či národního významu (Božena Němcová, Leontýna Mašínová, Richard Fletcher, Jiří Melantrich, František Kordač...) a mnozí zdejší rodáci působili v Praze či jiných městech (Václav Jírů, Josef Mach, F. J. Koch, Václav Stehlík...).

Tím, že jsou v knize popsány i jednotlivé obce, stává se z ní jakýsi netradiční bedekr, využitelný  pro poznávací turistiku.

 

Autogramiáda - Jan Řehounek - na výstavě Regiony České republiky v Lysé nad Labem

Rozhovor Jana Řehounka s Eduardem Hrubešem pro Český rozhlas Region.