Jan Řehounek, Ivan Vondráček: Zbožíčko 1410 - 2010

Jan Řehounek, Ivan Vondráček: Zbožíčko 1410 - 2010

Kniha obsahuje stručnou historii obce (leží mezi Milovicemi a Nymburkem) s přihlédnutím k poslednímu století, kdy byla přímo ovlivňována těsným sousedstvím vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá, stoletou historii místního hasičského sboru, zmínku o rodákovi Františku Dědinovi, lidových tradicích, cirkusu Jo - Joo, který zde má zimoviště, a místních firmách (41 fotografií a tři historické mapy). V obrazové části je 135 historických i současných dokumentárních fotografií s popisem.